cookiebeleid

Cookiebeleid van Christophe Misselyn

Christophe Misselyn met maatschappelijke zetel te molenstraat 6, 2640 mortsel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@christophemisselyn.be

Christophe Misselyn vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Christophe Misselyn -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Christophe Misselyn wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Christophe Misselyn -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Christophe Misselyn u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Christophe Misselyn wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Christophe Misselyn heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Christophe Misselyn-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Christophe Misselyn aanbiedt en die toegang geven tot Christophe Misselyn content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid [link] van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Christophe Misselyn kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Christophe Misselyn-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Christophe Misselyn-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Christophe Misselyn op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies
Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden

  1. Reverse proxy (voorbeeld cookie)
  2. Naam van cookie: VOGANONUSER
  3. Doel:de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
  4. Website: vlaanderen.be
  5. Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
  6. Ontvangersvan de gegevens: Vlaamse overheid
  7. Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur